Programma Engelse lessen Voorwaarden

Inschrijfvoorwaarden voor de Engelse cursussen op locatie Trefpunt Middenweg

A. Inschrijving

 • U kunt inschrijven via het formulier op de website.
 • Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
 • De overeenkomst treedt in werking na betaling, welke middels een e-mail wordt bevestigd.
 • De Engelse lessen starten op de datum, tijd en plaats, aangegeven op de website.

U ontvangt uiterlijk een week van te voren een e-mail met overige informatie.

 • De leerling kan in overleg nog instromen, op voorwaarde dat er ruimte is in een groep.

B. Annulering door LanguageTour

 • Wanneer de leerling niet geplaatst kan worden omdat een groep vol is, ontvangt u daarover tijdig bericht. Betaald cursusgeld wordt in dat geval binnen 10 werkdagen teruggestort.
 • LanguageTour behoudt zich het recht voor de inschrijving te annuleren. U ontvangt daarover uiterlijk een week van tevoren bericht. Betaald cursusgeld wordt binnen 10 werkdagen teruggestort.

C. Annulering door ouders

Indien ouders na het sluiten van de overeenkomst de inschrijving willen annuleren, zijn daar kosten aan verbonden.

 • Bij het geheel niet volgen van de cursus zonder afmelding wordt het gehele cursusgeld in rekening gebracht.
 • Bij het geheel niet volgen van de cursus met afmelding binnen een week voor de startdatum wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.
 • Bij het geheel niet volgen van de cursus met afmelding van meer dan drie weken voor de startdatum is geen cursusgeld verschuldigd.

D. Wijzigingen

 • Hoewel de inhoud van de modulen met de grootst mogelijke zorg tot stand komt, behoudt LanguageTour zich het recht voor wijzigingen in het lesprogramma aan te brengen die het wezen van de lessen niet aantasten. Aan het lesprogramma op de website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend en voor eventuele fouten is LanguageTour niet aansprakelijk.
 • LanguageTour behoudt zich het recht voor om de inschrijfvoorwaarden eenzijdig aan te passen. LanguageTour zal wijzigingen minimaal twee weken voor de ingangsdatum publiceren op de website

E. Betaling

 • Betaling zal plaatsvinden op basis van een factuur.
 • De gehanteerde cursusprijzen gelden voor de in het lesprogramma vermelde aantal cursusdagen per module en zijn inclusief de verstrekking van materiaal. LanguageTour behoudt zich het recht voor de cursusprijzen eenzijdig te wijzigen.
 • Indien betaling van het lesgeld uitblijft na de eerste herinnering brengt LanguageTour 10% van het verschuldigde bedrag als administratiekosten in rekening, naast het verschuldigde lesgeld.
 • Bij het voortijdig afbreken van de lessenserie door de leerling, blijft de betalingsverplichting van het volledige lesgeld bestaan. Restitutie van (een gedeelte van) het lesgeld is niet mogelijk.
 • Zolang van (de ouders van) de leerling geen betaling is ontvangen, kan de toegang tot de lessen worden geweigerd.

F. Gedragscode

 • LanguageTour streeft ernaar om de lessen op een plezierige en productieve wijze uit te voeren. Om een positieve leeromgeving voor alle leerlingen te creëren, tolereert LanguageTour geen pesten, onacceptabel taalgebruik of frequent storend gedrag.
 • Naleving van alle redelijke aanwijzingen van LanguageTour ter bevordering van een goede uitvoer van de overeenkomst is gewenst.
 • Indien de uitvoering van de lessen herhaaldelijk wordt bemoeilijkt door een leerling, behoudt LanguageTour het recht deze leerling uit te sluiten.
 • LanguageTour zal alvorens tot dit besluit over te gaan, contact opnemen met de betreffende ouders. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van de betreffende ouders.
 • Het volgen van de lessen is geheel op eigen risico. LanguageTour is niet aansprakelijk voor schade of gevolgschade door verlies of diefstal van (een) eigendom(men) van de cursist.

G. Foto en video

Tijdens de lessen zal er sporadisch foto’s en video’s gemaakt worden. Deze kunnen gebruikt worden voor - Social Media (bijvoorbeeld Facebook, LinkedIn, YouTube) - Marketing- en Promotiemateriaal (bijvoorbeeld brochures, website, posters/flyers) Als u NIET WIL dat uw kind / kinderen verschijnen in foto- en videomateriaal gemaakt door LanguageTour, maak uw bezwaar dan kenbaar via een e-mail naar info@languagetour.nl

H. Lesmateriaal

Het lesmateriaal van de cursus waarvoor het cursusgeld is betaald, mag u behouden, maar niet anders gebruiken dan voor persoonlijke studie. Het verkopen of afstaan van het lesmateriaal aan derden is niet toegestaan. Het auteursrecht en het intellectueel eigendomsrecht van het cursusmateriaal berusten bij LanguageTour.

Module 4 Going places Module 3 Activities Module 2 Things to do Module 1 Who am I Over LanguageTour

LanguageTour is een jonge organisatie die in 2014 is opgericht door Touria Derraz-Daoudi.

Touria heeft in 2005 de Lerarenopleiding Engels afgerond aan de Hogeschool Rotterdam. Touria heeft meer dan 14 jaar werkervaring opgedaan als vakdocent Engels bij diverse middelbare scholen in Den Haag. In de praktijk merkte Touria dat de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs voor veel kinderen, voor de Engelse taal, nog een behoorlijke uitdaging was.

Engels op de basisschool is niets nieuws. Al dertig jaar is minstens één uur Engels per week in de laatste twee groepen verplicht. Dat vloeit voort uit Europese afspraken om al vroeg met een vreemde taal op school te beginnen, voor beter contact binnen de Europese Unie. Bijna alle 7.000 Nederlandse basisscholen doen nu wat aan Engels, maar het aantal uren varieert. Zo’n 1.100 basisscholen beginnen al in groep 1, de andere later. Het ministerie van Onderwijs wil al jaren meer lijn in de Engelse lessen brengen, en leerlingen opleiden tot een zelfde eindniveau. Nu verschilt dat niveau zo sterk per school, dat dit voor veel kinderen resulteert in een achterstand op de middelbare school.

Om deze reden is Touria de uitdaging aangegaan om haar onderwijservaring om te zetten in een eigen curriculum vroeg Engels. Hiermee wil Touria leerlingen in het basisonderwijs een geschikte opstap bieden naar het vervolgonderwijs.

LanguageTour heeft voor diverse basisscholen in Den Haag lesmethoden ontwikkeld om aan de eisen van het modern vroeg vreemde talen (Engels) te voldoen. Daarnaast biedt LanguageTour op diverse basisscholen in Den Haag Engelse lessen aan waaronder de OBS Zonnebloem, CBS Comenius, Maria Montessorischool, P. Oosterlee school, De La Reyschool etc.

Touria is naast haar activiteiten binnen het basis onderwijs ook actief binnen het voortgezet onderwijs. Zij is verbonden aan het Segbroek College als docent Engels. Hierdoor is Touria daadwerkelijk in staat om leerlingen in het basisonderwijs een geschikte opstap te bieden naar het vervolgonderwijs.

Onderscheidend in onze benadering is de kennis van het vakgebied Engels en de jarenlange ervaring in zowel het basis als het voortgezet onderwijs.

Onze aanpak biedt u de volgende voordelen:

 • Een authentiek Engelse lesmethode aangeboden door een ervaren vakdocent Engels.
 • Door inzet van een Engelse vakdocent met een uitstekende en correcte beheersing van de Engelse taal wordt een belangrijk kenmerk van effectief vreemdetalenonderwijs bij jonge leerlingen gerealiseerd.
 • De aangeboden lesmethode onderscheid zich door de mogelijkheden om meer differentiatie en variatie aan te kunnen brengen in de lesstof. In het materiaal zijn mogelijkheden voor natuurlijke differentiatie ingebouwd.
 • Door in te kunnen spelen op niveauverschillen, worden alle leerlingen maximaal uitgedaagd zodat alle kerndoelen ruim worden behaald.
 • Door de opzet van onze lesmethode is er een naadloze aansluiting mogelijk met diverse Engelse lesmethoden die door scholen worden gehanteerd.
 • Doordat wij werken met kleine groepen (maximaal 10 kinderen per groep) is persoonlijke aandacht voor uw kind gegarandeerd.

Get in Touch

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur eget leo at velit imperdiet varius. In eu ipsum vitae velit congue iaculis vitae at risus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.


The Office

 • Address: 1234 Street Name, City Name, United States
 • Phone: (123) 456-789
 • Email: mail@example.com

Business Hours

 • Monday - Friday - 9am to 5pm
 • Saturday - 9am to 2pm
 • Sunday - Closed

Latest Tweets

Contact Us

 • Address: 1234 Street Name, City Name, United States

 • Phone: (123) 456-789

 • Email: mail@example.com

Follow Us