Over LanguageTour

LanguageTour is een jonge organisatie die in 2014 is opgericht door Touria Derraz-Daoudi.

Touria heeft in 2005 de Lerarenopleiding Engels afgerond aan de Hogeschool Rotterdam. Touria heeft meer dan 14 jaar werkervaring opgedaan als vakdocent Engels bij diverse middelbare scholen in Den Haag. In de praktijk merkte Touria dat de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs voor veel kinderen, voor de Engelse taal, nog een behoorlijke uitdaging was.

Engels op de basisschool is niets nieuws. Al dertig jaar is minstens één uur Engels per week in de laatste twee groepen verplicht. Dat vloeit voort uit Europese afspraken om al vroeg met een vreemde taal op school te beginnen, voor beter contact binnen de Europese Unie. Bijna alle 7.000 Nederlandse basisscholen doen nu wat aan Engels, maar het aantal uren varieert. Zo’n 1.100 basisscholen beginnen al in groep 1, de andere later. Het ministerie van Onderwijs wil al jaren meer lijn in de Engelse lessen brengen, en leerlingen opleiden tot een zelfde eindniveau. Nu verschilt dat niveau zo sterk per school, dat dit voor veel kinderen resulteert in een achterstand op de middelbare school.

Om deze reden is Touria de uitdaging aangegaan om haar onderwijservaring om te zetten in een eigen curriculum vroeg Engels. Hiermee wil Touria leerlingen in het basisonderwijs een geschikte opstap bieden naar het vervolgonderwijs.

LanguageTour heeft voor diverse basisscholen in Den Haag lesmethoden ontwikkeld om aan de eisen van het modern vroeg vreemde talen (Engels) te voldoen. Daarnaast biedt LanguageTour op diverse basisscholen in Den Haag Engelse lessen aan waaronder de OBS Zonnebloem, CBS Comenius, Maria Montessorischool, P. Oosterlee school, De La Reyschool etc.

Touria is naast haar activiteiten binnen het basis onderwijs ook actief binnen het voortgezet onderwijs. Zij is verbonden aan het Segbroek College als docent Engels. Hierdoor is Touria daadwerkelijk in staat om leerlingen in het basisonderwijs een geschikte opstap te bieden naar het vervolgonderwijs.

Onderscheidend in onze benadering is de kennis van het vakgebied Engels en de jarenlange ervaring in zowel het basis als het voortgezet onderwijs.

Onze aanpak biedt u de volgende voordelen:

  • Een authentiek Engelse lesmethode aangeboden door een ervaren vakdocent Engels.
  • Door inzet van een Engelse vakdocent met een uitstekende en correcte beheersing van de Engelse taal wordt een belangrijk kenmerk van effectief vreemdetalenonderwijs bij jonge leerlingen gerealiseerd.
  • De aangeboden lesmethode onderscheid zich door de mogelijkheden om meer differentiatie en variatie aan te kunnen brengen in de lesstof. In het materiaal zijn mogelijkheden voor natuurlijke differentiatie ingebouwd.
  • Door in te kunnen spelen op niveauverschillen, worden alle leerlingen maximaal uitgedaagd zodat alle kerndoelen ruim worden behaald.
  • Door de opzet van onze lesmethode is er een naadloze aansluiting mogelijk met diverse Engelse lesmethoden die door scholen worden gehanteerd.
  • Doordat wij werken met kleine groepen (maximaal 10 kinderen per groep) is persoonlijke aandacht voor uw kind gegarandeerd.